Giới thiệu

Truyền thống của Người Việt và tâm nguyện của Nguyễn Tuấn

Mỗi một con người sinh ra đều không tránh khỏi quy luật ngặt nghèo của cuộc sống: sinh-lão-bệnh-tử, những người không may đã dời bỏ chúng ta về với đất mẹ họ sẽ cảm thấy hạnh phúc và an lòng khi biết rằng họ vẫn luôn được quan tâm chăm sóc, biết rằng chúng ta đã trọn nghĩa vẹn tình với họ.
Xem thêm »

Bản đồ